obrazky/foto/logo_vm.jpg

Monitoring -léčení včel

2.11.2018
Informace k přípravovaném  kurzu  zaměřeného na nemoci včel

Vážení včelaři a včelařky.

V rámci Valašského včelařského vzdělávání jsme pro vás zorganizovali kurz zaměřený na nemoci včel.

Lektorem kurzu je MVDr. Zdeněk Klíma. Vystudoval Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, obor veterinární lékařství. Dále pokračoval postgraduálním studiem na téma Nové metody diagnostiky a terapie onemocnění včel na Ústavu veterinární ekologie a ochrany životního prostředí, kde vyučoval Nemoci ryb a včel. Poté působil jako veterinární inspektor SVS pro Zlínský kraj na okrese Kroměříž, kde se zasloužil o účinné tlumení MVP. V současnosti působí jako praktický veterinární lékař ve městě Brumov-Bylnice.

Včelaří od roku 2003. Věnuje se nemocem včel, metodikám šetrného ošetřování včelstev a způsobům tlumení varroózy, založených na monitoringu, zootechnických opatřeních a použití organických kyselin. Těžko hledat někoho povolanějšího, kdo by kurz, věnovaný nemocem včel, měl vést.

 

Na kurz je nutné se registrovat prostřednictvím tohoto formuláře. Registrace bude spuštěna dne 6. listopadu 2018.

Kapacita kurzu je omezena, proto s registrací neotálejte. Formulář pro registraci naleznete zde.

Podrobnosti naleznete na www.vcely-med.cz.

 

Jménem včelařů Valašskomeziříčska vás srdečně zvou

Antonín Váhala a Jiří Mohelníkpouze včelaři, kteří neodebrali v zimě měl na MVP- nové katastry v pásmu MVP 
- musí odevzdat vzorky do 10.7.2018. 
S pozdravem 
MVDr. Milan Krpec 
Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj Lazy V. 654, 760 01 Zlín 
m.krpec.kvsz@svscr.cz 
T: + 420 577 009 632 
M: + 420 728 178 610 

Veterinární předpisy pro rok 2018

9.8.2018
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č. j. SVS/2018/095055-Z /
Křivé,Brňov, Hrachovec, Jarcová,

Malá Lhota u Valašského Meziříčí, Valašské Meziříčí-město, Veselá u Valašského Meziříčí.


30.5.2018
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č.j.SVS/2018/066310-Z/Bystřička Brňov,Bystřička I,Bystřička II,

Křivé, Malá Lhota u Valašského Meziříčí, Růžďka, Velká Lhota u Valašského Meziříčí,
-------- Původní zpráva -------
Od: COLOSS - včely <monitoring.vcely@gmail.com>
Komu: zocsv@listserv.upol.cz
Předmět: COLOSS: Jaké byly ztráty včelstev v letošní zimě?
Datum: 26.04.2018 08:51
               27.4.2018

Vážené včelařky, vážení včelaři,

na stránkách časopisu Včelařství nebo Moderní včelař jste si mohli přečíst informace o již V. ročníku projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev.

Zajímají nás Vaše pozorování z poslední sezóny - kolik včelstev přežilo, jaké byly úhyny, jakou měli Vaše včelstva snůšku nebo zda jste pozorovali otravy včelstev. K tomu všemu máme ANONYMNÍ dotazník s 34 otázkami, který Vám zabere asi 15 minut a nám pomůže zjistit, jaký je zdravotní stav včelstev v ČR.

 

Mnoho otázek vzniklo na Váš popud - ztráty oddělků, monitoring otrav včel či dostupnost a vydatnost snůšek. Analýzy, které z dat počítáme, jsou závislé na dostatečném počtu odpovědí, proto prosím rozšiřte tento e-mail mezi další včelaře, aby se povědomí  o studii dostalo mezi širokou včelařskou veřejnost. Děláme to pro sebe!

Podívejte se i na webové stránky projektu, máme pro Vás různé výstupy, které vznikly díky včelařům, kteří vyplnili dotazník v minulosti

·         aktualizovaná mapa hustoty zavčelení za rok 2017

·         víceletá mapa ztrát včelstev z oblastí, z nichž máme informace o alespoň 2 % registrovaných včelstvech

·         mapa významných zdrojů snůšek, v daných letech

·         mapa výskytu pokálených včelstev z oblastí, z nichž máme informace o alespoň 2 % registrovaných včelstvech

Veškeré informace k projektu jsou na www.coloss.cz

Děkujeme Vám za spolupráci

             S pozdravem

Jiří Danihlík
hlavní koordinátor projektu

monitoring.vcely@gmail.co             3.4.2018 

Oznámení_ Starojicko, a.s. se sídlem Jičína26, 741 01 Starý Jičín (IČ:25352041)

podle nového zákona č. 299/2017 Sb. (dříve 326/2004 Sb.) o rostlinolékařské péči v platném znění a vyhlášky č. 428/2017 Sb. (dříve 327/2012 Sb.), o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Oznamuji tímto dotčeným chovatelům včel (majitelům včelstev v dosahu 5 km od hranic ošetřovaných pozemků) aplikace:

a) přípravků na ochranu rostlin nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely,

b) směsi přípravků na ochranu rostlin a směsi přípravků na ochranu rostlin s hnojivy a pomocnými prostředky ve smyslu zákona č. 299/2017 Sb. 

Výše uvedené přípravky a jejich směsi budou aplikovány na všechny pozemky užívané akciovou společností Starojicko se sídlem Jičina 26, 741 01  Starý Jičín (IČ:25352041) v době od 6.4.2018 do 30.11.2018.

Aplikace těchto látek probíhá každoročně již řadu let.

Tímto oznámením plníme povinnost vyplývající z výše uvedeného zákona o rostlinolékařské péči.

Děkujeme za pochopení.

V Jičině dne 3.4.2018

                                                                                                                                                                     Milan Krumpoch

                                                                                                                                                             místopředseda představenstva  


26.6.2017
Dobrý den,
Zasílám pásmo k poslednímu, tj. pátému letošnímu ohnisku ve Vidči.  / viz  níže  - Veterinární předpisy pro rok  2017 /

Doufám, že se už nic neobjeví...
MVDr. Milan Krpec
veterinární inspektor - odborný rada
Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj  Smetanova 1484, 755 01 Vsetín

m.krpec.kvsz@svscr.cz

T:  + 420 571 412 033
F:  + 420 571 413 007
M: + 420 728 178 610


8.6.2017
Dobrý den,
zasílám dvě nově zřízené ochranné pásma kvůli ohniskům MVP v Poteči a Vidči.  / viz  níže  - Veterinární předpisy pro rok  2017 /
S pozdravem
MVDr. Milan Krpec
veterinární inspektor - odborný rada
Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj Smetanova 1484, 755 01  Vsetín
m.krpec.kvsz@svscr.cz
T: + 420 571 412 033
F: + 420 571 413 007
M: + 420 728 178 610


11.4.2017

MVDr Krpcc  zaslal ke zveřejnění  tiskovou zprávu SVS " Riziko varroázy je v ČR stále aktuální", ve které jsou další odkazy týkající se varroázy - naleznete zde 


31.3.2017
Přítel  Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. na svých webových stránkách  spouští  Mezinárodní projekt pro české včelařky a včelaře - "Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2016/17 " Výzývá všechny včelaře k účasti již ve IV. ročníku studie, v níž můžete zhodnotit Vaše pozorování získaná během poslední sezóny. Účastí přispějete k poznání zajímavých souvislostí v chovu včel..  Dostupné informace  vč.dotazníku  jsou  na výše uvedeném webu ve dvou verzích :  On-line nebo ve formátu PDF.

Veterinární předpisy pro rok  2017

12.9.2017

ŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č. j. SVS/2017/109216-Z   /Hodslavice /
12.9.2017
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č. j. SVS/2017/109217-Z
  / Straník / 

23.6.2017

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č.j. SVS/2017/077452-Z    /Vidče 
1.6.2017


Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření  k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve Zlínském kraji


14.7.2016

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č. j. SVS/2016/082740-Z

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona tímto  ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího ploduv územním obvodu Zlínského kraje .3.6.2016

Nabídka formidolových desek

Jsou k převzetí u Oty Cedrycha po předchozí telefonické domluvě.(tel:776312632)  Cena jedné desky 40 ml je po odečtu dotace a započtení dopravních nákladů 8,69. Zaokrouhleno 9 kč. K dispozici jsou i desky 81ml. Jednotlivé požadavky pokud možno objednávejte přes důvěrníky.

Rosa

1.4.2016

obrazky/foto/banner-sirka.jpg

Dotazník lze vyplnit přímo v elektronickém formuláři, ke kterému se dostanete kliknutím na obrázek výše.
Více zde: http://www.mojevcely.eu/projekt-coloss/rocnik-2015-16/


26.1.2016

Dobrý den,

upřesňuji tímto odběr vzorků k vyšetření na varroa a MVP ze zimní měli v ochranných pásmech moru včelího plodu.
Vyšetření na MVP a varroa bude prováděn vždy ze společného vzorku měli – laboratoř s tím poradí. Jediný rozdíl oproti vyšetření z měli pouze na varroázu je v tom, že vzorek ke společnému vyšetření na MVP a varroa musí obsahovat měl z maximálně 10 včelstev. Takže, kdo má více včelstev než 10, musí odevzdat více vzorků podle počtu svých včelstev.
V případě nejasností mě prosím ihned kontaktujte
S pozdravem
MVDr. Milan Krpec
veterinární inspektor – odborný rada

Krajská veterinární správa SVS pro Zlínský kraj
Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
m.krpec.kvsz@svscr.cz
T:
  + 420 571 412 033

F:  + 420 571 413 007
M: + 420 728 178 610


2.11.2015
Bc.Ladislava Štěpaníková - MěÚ Valašské Meziříčí , odbor životního prostředí - ochrana ZPF  tel.: 571 674 209
poslala naskenované oznámení aplikace přípravku nebezpečného pro včely !!
Informace je zveřejněna   na  Úřední desce  MěÚ Valašského Meziříčí , OÚ Krhova , které lze otevřít  na stránce " Úseky  ZO " v   okně "Působnost  ZO  ČSV,o.s. Valašské  Meziříčí "29.7.2015

Vážení přátelé,

po několika málo účinných urgencích ve výzkumném ústavu včelařském si jedeme v pátek 31.7. vyzvednout formidolové desky. Máme objednaných 960 kusů o obsahu 81 g HCOOH.Tedy oproti loňským jsou dvojnásobné  http://www.beedol.cz/wp-content/uploads/2012/03/PI_Formidol_81_2015.pdf /.
Protože právě teď je ten nejvhodnější čas pro jejich použití budou od soboty 1. 8. k vyzvednutí u přítele Oty Cedrycha po předchozí telefonické domluvě.
Plná cena jedné desky je 60 kč. Po uplatnění dotace na léčiva (70 %) bude jedna deska stát 18 kč. a k tomu poštovné, které jsem odhadl na 2 kč. Výsledná cena pro nás je tak 20 kč. za desku.
Pokud na jejich použití nespěcháte, budou rozděleny podle objednávek na výborové schůzi dne 10. srpna, spolu se sběrem letní měli na vyšetření MVP ve stanovených úsecích.

Poznámka:
Desek je objednáno o něco více, takže by měly stačit.

Jiří Rosa23.7.2015

Prosím o rozeslání do všech ZO na okrese Vsetín.
Vážení včelaři,
byla ukončena MVO, která byla nařízena pro ochranná pásma v období od dubna do července 2014 viz  :  
294381065_0_2015_075105_narizeni_svs_mvp_ukonceni_mvo_a_zruseni_narizeni_svs_2014_duben_cervenec.pdf

Následně byla nařízena jiná MVO, takže velká část okresu Vsetín je nadále v ochranných pásmech MVP.
Nicméně jsou katastry na okrese Vsetín, kde byla tímto ochranná pásma úplně zrušena – proto  je nutno pro aktuálně platná ochranná pásma MVP se podívat na web:

http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MVP

S pozdravem
MVDr. Milan Krpec
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
mobil: 728 178 610
telefon: 571 412 033

m.krpec.kvsz@svscr.cz


1.7.2015

Prosím o rozeslání do všech ZO na okr. Vsetín.
Dobrý den,

podle posledního nařízení č.j. SVS/2015/066785-Z k MVP by měly být
vloženy podložky na vyjmenovaných katastrech na vyšetření měli na mor včelího plodu do 20.7.2015 – tam, kde v posledních 12 měsících toto nebylo provedeno.

Podle mých zjištění se jedná o katastry obcí:
Kateřinice, Ratiboř Bynina, Jasenice u V.M., Krhová, Lešná, Mštěnovice, Perná, Příluky, Vysoká

Čili se to týká ZO Hošťálková, Lešná a Valašské Meziříčí.
Prosím tyto ZO, aby mě kontaktovaly, pokud tak dosud neučinily.

 
Vyzývám ostatní ZO, aby prověřili, zda v  Nařízení SVS/2015/066785-Z k MVP ze dne 29.6.2015, které jste obdrželi, nejsou uvedeny ještě jiné katastry,kde je potřeba měl vyšetřit – v případě nejasností mě kontaktujte
Děkuji

S pozdravem
MVDr. Milan Krpec
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj
mobil: 728 178 610
telefon: 571 412 033

m.krpec.kvsz@svscr.cz


Metodika odběru vzorků v ochranném pásmu moru včelího plodu

v červenci 2015 na okrese Vsetín

1, Odběr vzorků včelí měli k vyšetření na přítomnost spor moru včelího plodu bude proveden ze všech stanovišť včelstev v ochranném pásmu (pokud v posledních 12 měsících nebylo vyšetření měli úředně nařízeno v rámci mimořádných veterinárních opatření), což musí zajistit každý chovatel včel. Dotčené ZO v ochranném pásmu moru včelího plodu shromáždí vzorky ze stanovišť na katastrálních územích obcí uvedených v nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2015/066785-Z ze dne 29.6.2015.

2, Do každého vyšetřovaného včelstva bude umístěna do 20.července 2015 zasíťovaná podložka, která bude ponechána 14 dní ve včelstvu (nesmí se toto období zkracovat!). Poté budou podložky vyjmuty a umístěny zpět jednotlivě do obálek.

3, Každá obálka se vzorkem z jednoho včelstva bude označena jménem včelaře a pořadovým číslem úlu. Bude tedy odevzdán vzorek zvlášť z každého jednotlivého včelstva. Při vyšetřování však bude vytvořen tzv. směsný vzorek, který vznikne až v laboratoři smícháním obsahů jednotlivých podložek – jeden směsný vzorek může obsahovat maximálně vzorky z 10 jednotlivých včelstev.

4, Písemné seznamy vzorků však budou vedeny již jako směsné vzorky na formuláři s názvem Příloha návrhu na vyšetření v ochranném pásmu MVP (vytištěno z CIS) : musí být popsány tak, aby každý plánovaný směsný vzorek měl samostatné pořadové číslo, tedy např. chovatel s 24 včelstvy na jednom stanovišti, bude mít tři pořadová čísla vzorků z daného stanoviště. Do seznamu pak uvede kromě svého registračního čísla včelaře a čísla stanoviště, že jeden směsný vzorek je ze včelstva číslo 1-10, druhý směsný vzorek ze včelstva číslo 11-20 a třetí směsný vzorek ze včelstva číslo 21-24. Každý směsný vzorek bude zvlášť zapsán na samostatném řádku na seznamu vzorků. Pochopitelně si každý včelař svoje včelstva označí takovým způsobem, aby věděl, odkud vzorky odebral. Na seznamech na každém řádku musí být vždy uvedena správná

ísla úlů (např. 1-10 nebo např. 1-8 ) , která budou odpovídat celkovému počtu včelstev v jednom směsném vzorku (např. 10 nebo např. 8) !!!

5, Vzorky za jednotlivé ZO budou následně předány od 10. srpna 2015 na vsetínský veterinární inspektorát, kde bude vyplněna hromadná objednávka za každou ZO a odkud budou vzorky převezeny do laboratoře na vyšetření. Jednotlivé ZO v ochranných pásmech budou muset zaplatit fakturu za vyšetření ihned po jejím doručení, takže si musí zajistit dostatek financí – je nutno počítat s nákladem 500 Kč za vyšetření jednoho směsného vzorku na mor a k tomu cenu zasíťovaných podložek podle počtu včelstev. Následně si ZO podá na Ministerstvo zemědělství ČR žádost o proplacení těchto peněz.Veterinární předpisy pro rok  2015:

6.10.2015
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY  Č. j. SVS/2015/105498-Z
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona tímto  ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje.

21.9.2015
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY  Č. j. SVS/2015/098758-Z
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS“), jako správní  orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato  m i m o ř á d n á v e t e r i n á r n í o p a t ř e n í : .......

18.8.2015
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č. j. SVS/2015/085208-Z
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření :  ....

22.7.2015
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY  Č. j. SVS/2015/075105-Z
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b) veterinárního zákona tímto ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje.

29.6.2015
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č. j. SVS/2015/066785-Z
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření

14.5.2015
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY  Č.j. SVS/2015/046902-Z

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření  při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje.

10.5.2015

Mor včelího plodu - klinické příznaky naleznete na níže uvedeném webu Mgr. Jiřího Danihlíka /otevřít v novém okně/

Více zde: http://www.mojevcely.eu/news/mor-vceliho-plodu-klinicke-priznaky


30.4.2015
Na základě mailu od př. Mgr. Jiřího Danihlíka zveřejňujeme jeho dopis, který se týká : " Varování před morem včelího plodu".

Vážení přátelé, 

Věnujte prosím pozornost důležitému dopise v příloze. Pokud máte kontakty, pošlete prosím informaci do Zašové a Vidče.
Prosím o umístění dopisu na web ZO ValMez, bude také u mě na webu.
V neděli se koná v Zubří mimořádná schůze, kde se domluvíme na dalším postupu a udělám krátkou přednášku o rozpoznávání MVP a opatřeních, které souvisejí s vyhlášením MVO.
S pozdravem
Mgr. Jiří Danihlík  

Aktuální informace k nálezu moru plodu v Zubří. Informace jsou zde.


14.3.2015   Zdroj: Mgr. Jiří Danihlík
obrazky/foto/banner-vyska_coloss.jpg

Vážené včelařky, vážení včelaři,

zahájili jsme II. ročník monitoringu úspěšnosti zimování včelstev v České republice. Rádi bychom Vás pozvali k účasti ve studii, v níž můžete zhodnotit vaše pozorování získaná během poslední sezóny. Účastí přispějete k poznání zajímavých souvislostí v chovu včel. COLOSS je mezinárodní vědecká asociace, která zaštiťuje projekt sledování ztrát včelstev. Anonymní vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 15 minut.

Proč má Vaše účast pro Vás smysl?

 • Vaše pozorování a data budou odborně vyhodnocena v širším kontextu souvislostí než jen pouhé vyčíslení úhynů

 • každoroční a dlouhodobé sledování odhaluje málo probádané trendy a cykly

 • porovnáme způsoby skutečného léčení včelstev u nás a v zahraničí

 • Vaše pozorování nám pomohou lépe popsat problémy slabých a uhynulých včelstev

 • uvidíte, zda a jak se úspěšnost zimování liší mezi regiony ČR

 • dozvíte se, zda v ČR hynou včelstva více nebo méně s porovnání s Evropou

Dotazník je:
 • anonymní

 • dobrovolný

 • krátký (zabere 10 – 15 minut)

 • určený všem včelařům i včelařkám


5.3.2015
Podle protokolu o laboratorním vyšetření měli bylo 41% vzorků zcela čistých, v ostatních vzorcích byl nejméně 1 roztoč. Nadlimitní výskyt roztočů s povinností léčit nátěrem plodu a následnou fumigací mají tito včelaři: Veselý, Přívětivý, Vojtíšek, Konvičný P., Valach, Grygařík, Čapek, Moskala, Vagai, Mžiková. Několika dalším včelařům, kteří mají sice roztoče v normě, ale pohybují se okolo 3, jarní léčení doporučujeme.

 4.8.2014
Varroáza na postupu !!

V posledních 14 dnech výrazně zesílil spad roztočů varroa ve včelstvech. Je nejvyšší čas zahájit podpůrné léčení formidolem nebo gabonem, abychom vychovali zdravé zimní včely. Formidolové desky jsme si koupili už na jaře, u přítele Cedrycha je k dostání omezený počet gabonu PA90 1,5 mg. Je nutné se předem dohodnout na termínu odběru na telefonu 739 820 940.

12.5.2014
Na stránkách   Výzkumného ústavu včelařského v Dole viz  http://www.beedol.cz/ naleznete v  "Nejnovějších příspěvcích" : informaci k vyšetření měli na mor včelího plodu  a   novinku -BEE-SAFE- dezinfekční přípravek pro dezinfekci v chovu včel.  

28.4.2014
MVDr. Milan Krpec ,Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj  přeposlal   m i m o ř á d n é  v e t e r i n á r n í  o p a t ř e n í  při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje
Nařízení viz níže    Veterinární předpisy pro rok  2014:

23.4.2014

Zdravím,

zasílám informaci ohledně vyšetřování na mor při přemísťování včelstev –výňatek z Metodiky 2008, kde bylo uvedeno, že mor se musí vyšetřit i při přemísťování mezi katastry!

Milan Krpec

 

 

METODIKA  KONTROLY  ZDRAVÍ  ZVÍŘAT  A NAŘÍZENÉ   VAKCINACE  NA ROK  2008

 

 

ExM110               Mor včelího plodu– VyLa (BV)

                    Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli na stanovišti, v případě, že se jedná o:

                    a) chovy s komerční produkcí matek,

                    b) chovy s komerční produkcí oddělků a včelstev,

                    c) kočující včelstva na zimních stanovištích,

                    d) přemístění včelstva mimo katastrální území obce (netýká se přemístění oddělků a smetenců mezi stanovišti téhož chovatele v rámci okresu).16.4.2014
Na webu Státní veterinální správy  /SVS/ jsou zveřejněny mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem, je vhodné použít satelitní mapu /může se zvětšit na detaily.
viz - 
http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MVP


Veterinární předpisy pro rok  2014:

8.8.2014
Nařízení Státní veterinární správy  Č. j.: SVS/2014/059743-Z
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření  při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje.


15.7.2014
Nařízení Státní veterinární správy  Č. j.: SVS/2014/052369-Z
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření  při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje.

28.4.2014
Nařízení Státní veterinární správy  Č. j.: SVS/2014/031363-Z
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato  m i m o ř á d n á  v e t e r i n á r n í  o p a t ř e n í  při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského

26.3.2014
Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2014/020204-G

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní  orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a  o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 54 odst. 2 písm. a) a § 131 a násl. vyhl. č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, nařizuje k tlumení a zamezení šíření varroázy včel tato  mimořádná veterinární opatření:

13.3.2014
Předjarní léčení včelstev.
U  11 vzorků /viz zápis z výborové schůze  č.2 / s nadlimitním počtem roztočů  t.zn u  51včelstev bude provedeno jarní přelečení:  Nátěrem zavíčkovaného plodu léčivem  M-1 AER 240mg/ml dle  příbalové informace ,  max. na 10dm2 u jednoho včelstva, ostatní zavíčkovaný plod je nutné vyřezat. Následně provést fumigaci  léčivem Varidol dle příbalové informace.   Léčení se provede / jak počasí dovolí / protokolárně  do 15.4.2014

Předjarním ošetřením se rozumí nátěr víček zavíčkovaného plodu vodní emulzí přípravku  M-1 AER 240 mg/ml, spojený s fumigací přípravkem Varidol 125 mg/ml.  Rozhodující význam má
nátěr plodu, kterým jsou postiženi roztoči a jejich vývojová stadia uvnitř plodových buněk i roztoči na včelách. Fumigace Varidolem 125 mg/ml je pojistkou při eventuální rezistenci roztočů na pyrethroidy a pro případ, že plocha plodu je nedostatečná.Emulze (0,25 %) se připraví vmícháním 5 kapek M-1 AER 240 mg/ml do 50 ml vody. Natíráme opatrně pomalými pohyby, aby emulze pronikla víčky, ale nebyly zasaženy ostatní plochy plástu. Hodí se štětec, nejlépe plochý. Nenatíráme více než 10 dm2 zavíčkovaného plodu. Emulzi připravujeme každý den čerstvou.
Více se dočtete na stránkách "Českého svazu včelařů" .

10.3.2014
Téma : mor včelího plodu . Vzhledem k zjistění MVP v naší ZO ,byla nám nabídnuta seminární práce Víta Marady na téma MVP-Zkušenosti s MVP v okrese Hodonín., s kterou se mužete seznámit na této stránce ,

Veterinární předpisy pro rok  2013:
9.10.2013
Nařízení Státní veterinární správy pro Zlínský kraj  Č.j.:SVS/2013/063016-Z ze dne 27.9.2013
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato  mimořádná veterinární opatření  při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu  v části územního obvodu Zlínského kraje / ochranná pásma Kateřinice a Valašská Polanka /.

Nařízení Státní veterinární správy pro Zlínský kraj  Č.j.: SVS/2013/057958-Z, ze dne 5.9.2013
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 8 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato m i m o ř á d n á   v e t e r i n á r n í   o p a t ř e n í  při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu  v části územního obvodu Zlínského kraje / ochranná pásma  Loučka, Poteč,  Žlutava  /.

23.5.2013
Nařízení Státní veterinární správy  pro Zlínský kraj Č. j.: SVS/2013/032885-Z, ze dne 16.5.2013.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj  v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-varroázy včel v územním obvodu Zlínského kraje.  

3.5.2013
MVDr. Milan Krpec zaslal aktualizovanou tabulku pro hlášení varroamonitoringu v okrese Vsetín pro rok 2013. První sledované období je od 1.5. do 15.5. Tabulka je ke stažení  zde...

2.4.2013
V pondělí 25.3.2013 byla rozeslána částka č. 34 Sbírky zákonů ČR, jejíž součástí je vyhláška č. 72/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů. Změny jsou účinné od 1. 4. 2013. Úplné znění vyhlášky č. 299/2003 Sb. s příslušným komentářem připravuje ČSV.

6.3.2013
Upozornění
Výzkumného ústavu včelařského s.r.o v  Dol   viz zaslaný dopis   na chybné udaje na krabičce, ve které bylo dodáno léčivo
 M-l AER 240mg/ml  pro jarní léčení včelstev.V příbalové informaci je dávkování léčiva M-1 AER 240mg/ml   uvedeno správně . 
/ Na krabičce je chybně uvedeno : obsah lahvičky se rozmíchá ve 300 ml vody nebo acetonu  -  správně má být : 16kapek se rozmíchá ve 300ml vody nebo acetonu /

27.2.2013
1.Na společné schůzi výboru ZO a důvěrníků  dne 26.2.2013 přednesl přítel Vojtěch Rušar  ve stručnosti  zprávu o výsledcích vyšetření zimní měli. Z  kometáře  Protokolu o vyšetření  konstatoval, že ze 173vzorků  předaných k vyšetření bylo  83 vzorků / 47,98 % /bez nálezu,  73 vzorků /42,19 % / s průměrem do 3 roztočů na včelstvo a u 17 vzorků  / 9,83 % /  byl průměrný výskyt 3 a více  roztočů  na  včelstvo.  Poslední skupina majitelů vzorků  bude provádět jarní přeléčení  dle  instrukcí  úsekových důvěrníků. Kromě výše uvedeného bylo celkem 9 vzorků vyšetřeno na Paenibacillus larvae, u kterých byl nález ve všech případech negativní. Více viz . " Protokol vyšetření. " 

 
2.Státní veterinární správa připravila pro chovatele včel mapu, ze které je patrné, jaká je aktuální nákazová situace, pokud jde o mor včelího plodu. Lze ji nalézt na www.svscr.cz v rubrice Zdraví zvířat/Zdraví včel. Upozorňujeme, že s ohledem na rychlost připojení a zatížení serveru Státní veterinární správy může zobrazení mapy trvat i delší dobu.
Mapu  lze najít  na : http://mapy.svscr.cz/mapy/

20.2.2013
Aktualita převzatá z webu ČSV o.s.,: Dobrá zpráva pro včely i včelařeEvropská komise bude snad i pod vlivem otevřeného dopisu poslanců Evropského parlamentu, který jsem také podepsal, prosazovat dvouletý zákaz používání tří problematických látek na čtyřech medonosných rostlinách. Zákaz se má týkat použití  neonikotinoidů clothianidin, imidacloprid a thiamethoxam na slunečnici, kukuřici, řepce olejce a bavlníku    Více….....

12.2.2013
Informace z tisku :
Autor: FreePub | Publikováno: 7.2.2013 | Rubrika: SOBĚSTAČNOST

Počátkem roku 2011 unikly dokumenty získané pomocí coloradského včelaře, který odhalil, že Agentura pro ochranu životního prostředí nelegitimně schválila klothianidin – vysoce toxický pesticid vyráběný společností Bayer CropScience, o kterém regulační agentura věděla, že zabíjí včely. Více .....


20.1.2013 
Odpařovač KM Yannick-O-KM-P  tuzemského výrobce :  Yannick-Plast s.r.o.  je  podrobně popsán a  zobrazen vč. videonávodu  na webových sránkách :   http://www.odparovac.cz/

14.1.2013  Sběr zimní měli
Výbor ZO stanovil termín k předání zimní měli k vyšetření důvěrníkům jednotlivých úseku nejpozději do 3.února 2013. K tomuto datu je nutné načasovat jenotlivé činnosti sběru měli pro vyšetření tak,aby odpovídala požadováným vlastnostem !!  / např.vhodným způsobem vysušená , více ....../


Veterinární předpisy pro rok  2012:


18.10.2012
Nařízení Státní veterinární správy  pro Zlínský kraj Č. j.: SVS/2012/026892-KVSZ ze dne 18.10.2012.
Nařízení pro
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje  /Valašská Senice , Pulčín /

14.8.2012
Nařízení Státní veterinární správy  pro Zlínský kraj Č.j.:2857/2012-KVSZ ze dne 10.8.2012.
Nařízení pro
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje  / Těšnovice okr. Kroměříž /

24.7.2012
Výzva našich čelních představitelů.
Podle ing. Kamlera, ředitele VÚVČ z Libčic by mohla letos vyvrcholit invaze roztočů varroa destructor. Proto jsou ty varovné výzvy ze všech stran. 

Předmět: Urgence provádění varoamonitoringu 2012 v jednotlivých ZO ČSV - Oběžník
Datum: 22.7.2012 18:50:55

Všem ZO ČSV v okrese Vsetín.
Vážení přátelé. Rok 2012 je pro nás včelaře více než překvapením, ale to neznamená, že bychom měli polevit v ostražitosti v invazi roztoče Varoázy. Z dopisu našeho veterin.inspektora Mudr.Krpce vyplývá, že  situace v hlášení varoamonitoringu je velmi špatná a vzhledem k  tomu, že většina je na dovolených je celkem bezvýznamné svolávat nějaký aktiv. Proto vyzývám výbory ZO ČSV ke sjednání nápravy v tomto  pozorování vývoje roztoče a přirozeného spadu u vybraných včelstev a  prosím o zaslání dosavadních výsledků pozorování na tiskopise, který je přílohou tohoto oběžníku.Kdo umí stačí zasílat emailem na SVS Vsetín.Jinak prosím telefonicky hlášení 1x za 14 dnů.Pozorování  probíhá i v průběhu podletního léčení a podzimního léčení a výsledky   jsou pro další postupy léčení v příštím roce více než  významné.Vyžaduje je také SVS Praha, které se zopovídá náš doktor.Tak   ho prosím nenechejte bez vašich podkladů pro jeho další práci. Za pochopení a nápravu předem děkuji .
předseda OOČSV Vsetín :Martinek Vlastimil v.r.

varroamonitoring_2012_(1).xls

26.5.2012
Od  MVDr .Milana Krpce byl  OV ČSV o.s.,  přeposlán  formulář  "varroamonitoringu 2012 " ke sledování a zasílání hlášení  spadu varroa  roztoče v  roce  2012. Sledování začalo k 1.5.2012
a přehled sledování spadu roztočů
varroa destructor  u vybraných včelařů  za měsíc květen  je nutné zaslat nejpozději do 5.6.2012.

29.4.2012
Na schůzi výboru a úsekových důvěrníků  dne 25.4.2012  převzali  jednotliví důvěrníci formidolové desky pro jarní léčení  dle objednávky pro včelaře v úseku.Kromě příbalové informace
k  formidolu,  získáte šírší výklad  o preventivním jarním léčení ve zveřejněném  e-Věstníku   /ze dne 12.4.2012/   PSNV.  V tomto Věstníku  jsou mimo jiné uvedeny důležité zásady nejen
pro  jarní léčení  kyselinou
mravenčí  /dále KM/,  ale  postupy léčení KM v průběhu celého roku vč. popisu dostupných odpařovačů KM .

19.3.2012
MVDr Milan Krpec zveřejňuje informaci , která je adresována pro všechny ZO okresu :
Předmět: Vyšetření včel - objednávky vyšetření vzorků od včel.
Pro zasílání vzorků od včel k vyšetření, je nutné, abych vystavil kompletní objednávku vyšetření v případě vyšetřování podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2012 (např. mor včelího plodu při přemístění mimo území kraje nebo u chovatelů matek) – z tohoto důvodu je nutné mě vždy kontaktovat.  Děkuji.
MVDr. Milan Krpec
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj ,
Pracoviště Vsetín  
mobil: 728 178 610 , telefon: 571 412 033

16.2.2012
Na výborové schůzi předány  jednotlivým důvěrníkům výsledky vyšetření zimní měli . U 11 vzorků s nadlimitním počtem roztočů viz výsledky vyšetření zimní měli ,t.zn u  82 včelstev  bude provedeno jarní přeléčení  /předáno léčivo / : Nátěrem zavíčkovaného plodu lečivem M-1 AER  viz. příbalové informace  max. u 10dm2 u jednoho včelstva, ostatní plod je nutné vyřezat. Následně provést  fumigaci lečivem Varidol dle příbalové informace. Léčení se provede  / jak počasí dovolí /  protokolárně  max. do 15.4.2012

11.12.2011
Na stránce  aktualizován souhrný přehled  sledování spadu roztočů Varroa destructor po 3. léčení aerosolem  za ZO ČSV Valašské Meziříčí  z  dostupných údajů hlášení  u vybraných včelařů.

1.11.2011
Na stránce  aktualizován souhrný přehled  sledování spadu roztočů Varroa destructor po 1. a  2. fumigaci  za ZO ČSV Valašské Meziříčí  z  dostupných údajů hlášení  u vybraných včelařů.

1.10.2011
Na stránce  aktualizován souhrný přehled  sledování spadu roztočů Varroa destructor za  měsíc září  za ZO ČSV Valašské Meziříčí  z  dostupných údajů hlášení  u vybraných včelařů.

17.9.2011
Na stránce  aktualizován souhrný přehled  sledování spadu roztočů Varroa destructor v první polovině měsíc září  za ZO ČSV Valašské Meziříčí  z  dostupných údajů hlášení  u vybraných včelařů.

1.9.2011
Na stránce  aktualizován souhrný přehled  sledování spadu roztočů Varroa destructor v měsíci srpnu  za ZO ČSV Valašské Meziříčí  z  dostupných údajů hlášení  u vybraných včelařů.

29.7.2011
Vydáno léčivo pro letní léčení. Důvěrníci převzali objednaný Formidol a  Gabon. Převzetí Gabonu potvrzuje včelař  podpisem při převzetí.
Při léčení Formidolem postupovat dle příbalové informace. Při aplikaci gabonu  se postupuje rovněž dle příbalové informace, navíc se vyplňuje  FORMULÁŘ  záznamů sledovaných parametrů klinického hodnocení Gabonu.

12.6.2011
Na stránce  je  zveřejněn odkazem souhrný přehled  sledování spadu roztočů Varroa destructor za ZO ČSV Valašské Meziříčí  z hlášení  u vybraných včelařů.


7.6.2011

Veterinární předpisy pro rok  2011:

1. Nařízení KVS pro Zlínský kraj č.4/2011 o mimořádných veterinárních opatření k zamezení nebezpečné nákazy moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje.
2.
Nařízení KVS pro Zlínský kraj č.5/2011 o mimořádných veterinárních opatření k zamezení nebezpečné nákazy varroázy včel v územním obvodu Zlínského kraje.
3.
Rozhodnutí  KVSZ č.j. 2011_1500 o nařízení mimořádných veterinárních opatření z důvodu výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu - Slopné.

1.5.2011
V souladu  se zaslaným formulářem  
varroamonitoringu 2011 od MVDr .Milana Krpce, začíná dnešním dnem  sledování spadu  roztočů Varroa destructor  u vybraných včelařů .
Formulář ke stažení viz odkaz níže.

6.4.2011
Od  MVDr .Milana Krpce byl  OV ČSV o.s.  přeposlán  formulář
 "varroamonitoringu 2011 " ke sledování a zasílání hlášení  spadu varroa  roztoče v  roce  2011.

Výsledky vyšetření zimní měli 2011

 
Z  celkového počtu  156 vzorků  předaných k vyšetření  je :

 •   48 vzorků měli bez nálezu                                 30,80 %
 •   96 vzorků měli s průměrem do   3 roztočů      61,50 % 
 •   12 vzorků měli s průměrem nad 3 roztoče        7,70 %
 • 156  vzorků  celkem                                           100,00 %

Vyšetření na mor včelího plodu  / Paenibacillus larvae / :

Vyšetření na mor včelího plodu bylo provedeno u 7 vzorků.
Týkalo se chovatelů matek,chovatelů oddělků a kočovníků

U všech 7 vzorků byl nález negativní.

číslo vzorku úsek ZO počet včelstev počet roztočů průměr
10 2 4 masivně nelze hodnotit
14 2 12 48 4,0
37 6 6 15 2,5
46 7 5 18 3,6
47 7 1 23 23,0
52 7 4 masivně nelze hodnotit
59 8 4 masivně nelze hodnotit
60 8 4 48 12
88 10 5 23 4,6
93 10 1 4 4
119 13 6 25 4,2
139 14 4 40 10,0
celkem 56

U  12 vzorků s nadlimitním počtem roztočů  t.zn u  56 včelstev bude provedeno jarní přelečení: Nátěrem zavíčkovaného plodu léčivem  M-1 AER dle  příbalové informace ,
max. na 10dm
2 u jednoho včelstva, ostatní zavíčkovaný plod je nutné vyřezat. Následně provést fumigaci  léčivem Varidol dle příbalové informace.   Léčení se provede
protokolárně  do 15.4.2011


Veterinární předpisy pro rok  2010:

1. 02/2010
 Změny v distribuci Gabonu PA 92 v roce 2010
2. 06/2010  Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu - nařízení Krajské veterinární správy
3. 06/2010  Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném riziku přemnožení roztočů Varroa

Varroa monitoring je v ZO prováděn ve dvou úrovních:

1. Dva včelaři jsou registrováni v celostátní internetové aplikaci varroamonitoring sytému - VMS.
2. Dalších šest včelařů ZO provádí varroamonitorig pro krájskou veterinární správu Zlínského kraje - Inspektorát Vsetín. Výsledky monitoringu zpracovává  MVDr . Milan Krpec.

Léčivé přípravky proti varroáze:

Léčivé přípravky proti varroáze vyrábí "Výzkumný ústav včelařský v Dole".Všechny vyráběné přípravky /kromě formidolu/  jsou na lékařský předpis. Příbalové informace a návody k použití jsou dostupné na stránkách Výzkumného ústavu včelařského v Dole.

Vyšetření zimní měli:

1. Vyšetření směsného vzorku zimní měli  se provádí  po podzimním léčení ve III.etapách v souladu s příbalovými informacemi léčivého přípravku. První dvě etapy léčení jsou  prováděny  fumigací, třetí etapa léčení se provádí u všech včelařů  aerosolem vyškolenou obsluhou.
2. Postup a pravidla pro oběr zimní měli z podložek na vyšetření spadu varroázy je detailně vypracován  pracovníky  zkušební laboratoře VÚVč  v Dole.
3. Obdobně je vypracován postup na odběr směsného vzorku zimní měli na vyšetření  moru  včelího plodu.