Logo valmez

Vybrané webové odkazy o včelařství

- ČSV, o.s. RV Praha
- ČSV,z.s. OO Vsetín
- Antonín Drda    - chovatel matek,tvorba oddělků
- Josef Žlebek
- Antonín Váhala - výroba úlů a příslušenství
- ČSV, z.s. ZO Vsetín
- ČSV, z.s. Rožnov p/R
- ČSV, z.s. ZO Hor.Bečva
- Jiří Danihlík    - chovatel matek, přednášející odborník PSNV
-  
beeinfo.cz       - včelařský odborný internetový magazín

                

- Rodinné včelařství Urban Valašsko,včely, med
- Včelařství - časopis
- Aktuálně o počasí - ve Valmezu
- Český svaz včelařů z.s.- okresní výborZlín
- ČSV, z.s. ZO Bystřice pod Hostýnem
- ČSV, z.s. ZO Fryšták

- Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
- Výzkumný ústav Včelařský v Dole
- Pokusný včelín Zubří
- Včelařská šlechtitelská stanice Petrušov- Ing. Čermák
- Pokusný včelín Pekařov
- Svaz chovatelů včely tmavé, o.s.
- Včelpo.cz
-  ABC -chovu matek, genetika v chovu včel
- Vše o včelaření, produktech, návody pro včelaře atd.

- Včelařské webové odkazy Ing.Čermák
- Pracovní společnost nástavkových včelařů-CZ
- Seznam včelař. odkazů: osobní, ZO, profi, prodej
- Včelaření v úlech typu Langstroth vč.návodu na výrobu
- O úlech „Langstroth“ autor Petr Strejček
- Nástavky Langstroht a další včelařské potřeby
- Nástavkový úl Langstroth – PSNV
- Jaroslav Kotrla, 756 23 Jablůnka 502
- Stránka věnována úlovému systému Optimal
- Úspěšný včelař vč. obsáhlých odkazů

- Medomety z Valašska
- Včelařské potřeby-včelařská prodejna
- Výroba korpusů polystyrénových nástavků
- Včelařství Sedláček, 685 01 Bučovice
- Firma Břinek 270 33Jesenice u Rakovníka
- Včelařství Schenk
- Výroba a prodej úlů – Milan Stratil,Ostrava
- Výrobní podnik Ještěd,s.r.o -včelařské potřeby

- Včelí produkty – Ing.Karel Kolínek, Nedašov
- St.Ambrosius   – originální medové likéry