obrazky/foto/logo_vm.jpg


Společenská kronika

Naši  jubilanti - listopad  2018


90 let Josef Lysák                 ZO - VM - Poličná      úsek  13
81 let Josef Novák
                ZO - VM - Hrachovec  úsek  04
 70  let Josef Lecián                       ZO - VM - Krhová I     úsek  07      

Jubilantům  upřímně blahopřejeme
Významné osobnosti a včelařství

Ambrož  Špetík   * 10.12.1921     + 31. 1.2005
obrazky/tvare/am_spe.jpg
Významnou osobností nejen Valašského Meziříčí,  byl  sochař  Ambrož Špetík, rodák z Bystřice pod Hostýnem.
Osobnost a dílo Ambrože Špetíka  je publikováno v řadě dokumentů. Na sklonku svého života, ve věku 83 let převzal " výroční Cenu města Valašského Meziříčí "za celoživotní přínos k  rozvoji  kulturního života nejen ve Valašskomeziříčském regionu. Včelaři mohou obdivovat jeho reliéfy i v kosteleVítězné Panny Nanebevzetí na Sv.Hostýně. Ambrož Špetík nebyl
jen umělec,jeho vášní bylo rovněž i včelaření.Do pozdního věku byl př. Špetík důvěrníkem v úseku 14. S úcty k jeho včelařské vášni, pokračuje ve  včelaření jeho syn Igor.  

V Lapidárium Trojice-Valašského Meziříčí bude v červnu-srpnu 2011 otevřena výstava  sochaře Ambrože Špetíka 

O  výstavě, která se konala k nedožitému 90.výročí narození sochaře Ambrože Špetíka, bylo informováno na webových stránkách "Muzeum regionu Valašska"  jak pozvánkou na výstavu "Sochy Ambrože Špetíka-nevážně i vážně", tak průřezem jeho umělecké tvorby, včetně fotoprezentace a videa TV Beskyd  z vernisáže výstavy . Výstava byla otevřena 11.6.2011 a  trvala do konce srpna.


   Ctibor Bartoněk    * 6.12.1920    + 6.11.1996                
obrazky/tvare/ct_bar.jpg

                                                                                                                                 Valašské Meziříčí - Hrachovec 29.1.2017
Milí přátelé,

na výroční včelařské schůze chodím skoro pravidelně od roku 1975. Dříve to bývalo kolem 6. prosince v Hotelu Apollo, to měl můj otec Ctibor Bartoněk narozeniny-ročník 1920 a jako předseda včelařského spolku vedl schůze. Byl též velmi aktivním členem Okresního svazu včelařů ve Vsetíně.
Včelařil od svých 16-ti let v Miloticích nad Bečvou, kde pochytil základy od pana řídícího ve škole. Učitelství a včelařství se stalo jeho životní dráhou. Ve svých 20-ti letech nastoupil jako praktikant v Krhové a v dalších
letech jako výpomocný učitel na mnoha horských školách tehdejšího okresu Valašské Meziříčí.  Později otvíral  
  


pohraniční školy na okrese Rýmařov a to v Karlově a Sovinci. Od r.1947 přešel jako odborný učitel Zemského ústavu pro hluchoněmé
do Valašského. Meziříčí, později jako ředitel Ústavu pro nedoslýchavé na Sv. Kopeček u Olomouce. Zde působil do konce roku 1973.  
Z politických důvodů byl přeložen na  Zvláštní školu a od roku1974 se vrátil zpět do Valašského Meziříčí na „Hluchák“. Zde byl později rehabilitován a učil zde až do důchodu. Byl autorem učebnic Matematika 6-8 pro hluchoněmé. 

Včely a zákonitosti včelího společenství ve vazbě na přírodní zákony byly pro mého otce nevyčerpatelnou studnicí poznávání. Vycházel vždy ze zkušeností svých předchůdců, avšak nebál se jít i novými cestami. Ať se jednalo o chov matek, nové metody nástavkového včelaření, nebo získávání poznatků v oblasti působení feromonů. To dokazoval nejednou svými odbornými články v časopise Včelařství, ale i desítkami přednášek konanými na Valašsku i v okolí. Soustavně studoval včelařské překlady a byl v osobním kontaktu s desítkami včelařů doma i v zahraničí.

Velkým zklamáním bylo pro něj rozšíření varroázy na Valašsko a byl nekompromisním propagátorem jeho neustálého tlumení. Uměl velmi živě diskutovat s ostatními příteli včelaři o jakémkoli problému a nejen po stránce odborné, ale i ekonomické. Myslím si, že vždy dovedl s velkou přesností předvídat směr, kam se bude včelařství ubírat.

Zemřel nečekaně dne 6.11.1996 ve svých nedožitých 76 letech.

Pro mne, jako jeho včelařského nástupce nebylo lehké den ze dne postarat se o 40-tero včelstev, jeho dědictví však bylo pro mne závazné. Uběhlo 20 let, kdy odešel na Věčnost a věřím, že mu mohu zde poděkovat jménem svým i Vašim.

Závěrem použiji jeho výrok, který zde již několikrát přítel Drda vyslovil: „At´v tomto včelařském roce jsou všechny konve plné medu.“

Za Bartoňkovo včelařství- syn Ondřej r.1953

obrazky/foto/bar_ctirbor.jpgobrazky/foto/bar_jur.jpgobrazky/foto/vcel_bar.jpg
             1_ př.Bartoněk_Ctibor                                15_ přednáška_u_př.Jurečky_na_Hrádkách         4_nový_včelín_př.Bartoňka_r.1969